Cultural determinants of contemporary consumerism.Does postmodernism favour the growth of market and consumption? Cover Image

Cywilizacyjne uwarunkowania współczesnego konsumpcjonizmu. Czy postmodernizm sprzyja ekspansji rynku i konsumpcjonizmu?
Cultural determinants of contemporary consumerism.Does postmodernism favour the growth of market and consumption?

Author(s): Łukasz Iwasiński
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: postmodernizm; rynek; konsumpcja; komercjalizacja; racjonalność; cyberprzestrzeń

Summary/Abstract: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy zachodzące w współczesnej kulturze procesy, mieszczące się w ramach pojęcia postmodernizmu, sprzyjają rozwojowi rynku i prowadzą do coraz większego zniewolenia konsumenta przez jego mechanizmy czy też pozwalają mu się z nich – w pewnych wymiarach – oswobodzić. W pierwszej części tekst omawia cywilizacyjne przemiany, które doprowadziły do przewartościowania projektu nowoczesności. Kładzie nacisk szczególnie na te zjawiska, które mają znaczenie dla kształtowania się rynku i modeli konsumpcji. W drugiej części wyjaśnia w jaki sposób owe przemiany wpływają na konkretne mechanizmy i zjawiska w sferze konsumpcji. Wskazuje jak postęp cywilizacyjny i jego produkty wykorzystane są do efektywniejszej kontroli nad konsumentem.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 33
  • Page Range: 317-336
  • Page Count: 20
  • Language: Polish