Reciprocal esteem - Pilsudski and the Jews Cover Image
  • Price 4.50 €

Szacunek z wzajemnością - Piłsudski a Żydzi
Reciprocal esteem - Pilsudski and the Jews

Author(s): Szymon Rudnicki
Subject(s): History
Published by: Towarzystwo Więź
  • Issue Year: LIII/2010
  • Issue No: 619-620
  • Page Range: 72-80
  • Page Count: 9
  • Language: Polish