THE MILLENNIAL HISTORY OF THE SERBS IN THE ROMANIAN BANATE Cover Image

ISTORIA MILENARĂ A SÂRBILOR DIN BANATUL ROMÂN
THE MILLENNIAL HISTORY OF THE SERBS IN THE ROMANIAN BANATE

(THROUGH THE PRISM OF MANUSCRIPTS, TRANSUMPTIONS AND NOTES FROM THE PERIOD 1010–1954)

Author(s): Ivan Birta
Subject(s): Ethnohistory, Middle Ages, Recent History (1900 till today)
Published by: Universitatea de Vest din Timişoara
Keywords: Aton; Birta; Brancovici; Caransebes; Morisena; Mures; Serbia; Țârvia;

Summary/Abstract: Lucrarea scoate la lumină primele atestări privind prezența sârbilor în Banatul românesc, având la baza 18 documente manuscrise, nepublicate până în prezent, prezervate în Arhivele carașovenești (Arhivele Birta, fondul feudal Balcani). Ele reflectă situația reală de pe teren, cf. notelor, transumpturilor și a manuscriselor originale, coroborate cu unele consemnări ale Mitropoliei ortodoxe și a Țării Banatului din Timișoara, aferente perioadei amintite. Au fost evidențiate doar documentele în care este atestată explicit existența sârbilor pe aceste teritorii, respectiv evenimentele legate de prezența și acțiunile lor în Banatul românesc din Evul Mediu târziu. Pentru evidențierea tranziției din țara lor de origine în actualele teritorii, atunci când a fost cazul, au fost insertate și alte manuscrise din arhiva, pentru a se sublinia astfel ideea de bază – prezența milenară a sârbilor în Banatul românesc. Comentariile asupra unor acțiuni ale acestora – bune sau rele – sunt defective, scopul lucrării fiind unul strict de atestare documentară. Ca metodă de lucru, la finalul lucr[rii a fost redată copia originalului, la o rezoluție care să permită valorificarea sa ulterioară, textul fiind transcris, transliterat și tradus în limba româna literară. S-au dat și elementele de bază ale suportului de scris – materialul folosit pentru redactare, dimensiunea colii (în mm), numărul de pagini, considerații sigilografice (caracteristicile de mobilare ale sigiliului) și signatura manuscrisului. Pe fondul spațiului extrem de limitat ce ne-a fost pus la dispoziție de către editor, o descriere in extenso va putea fi realizată într-una din edițiile viitoare ale revistei. Materialul de față se axează strict pe latura documentară a problematicii din lucrare.

  • Issue Year: 5/2019
  • Issue No: 5
  • Page Range: 19-41
  • Page Count: 23
  • Language: Romanian