Speech, and speech assistance, during the COVID-19 pandemic – research reports Cover Image

Logopedzi i pomoc logopedyczna w czasach pandemii COVID-19 – doniesienia z badań
Speech, and speech assistance, during the COVID-19 pandemic – research reports

Author(s): Jolanta Gebreselassie
Subject(s): Social Sciences
Published by: Zakład Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Keywords: pomoc logopedyczna; terapia logopedyczna online; COVID-19

Summary/Abstract: Cel. Celem podjętych badań było uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania badawcze. Pierwsze dotyczyło zmian regulacji prawnych w zakresie pomocy logopedycznej w czasie rozprzestrzeniania się COVID-19. Drugie wiązało się ze zbadaniem zachowań logopedów zaangażowanych w prowadzenie zajęć logopedycznych w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych. Materiał i metody. W badaniach zastosowano kontekstową analizę danych pochodzących z sieci społecznościowych Facebook i przestrzeni Internetu. Wnioski. Analiza uzyskanych danych wykazała, że regulacje i wytyczne nie tworzyły spójnego zbioru zasad organizacji pomocy logopedycznej. Mimo tych ograniczeń prowadzono terapię logopedyczną online: początkowo asynchronicznie, z czasem w formie mieszanej.

  • Issue Year: XXVI/2022
  • Issue No: 1
  • Page Range: 245-257
  • Page Count: 13
  • Language: Polish