Students Social Skills of Learning in Groups at University Education Cover Image

Students Social Skills of Learning in Groups at University Education
Students Social Skills of Learning in Groups at University Education

Author(s): Genutė Gedvilienė, Vilhelmina Vaičiūnienė
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: social constructivism; social skills; collaboration; decision-making; socialinis konstruktyvizmas; socialiniai gebejimai; bendradarbiavimas; sprendimų priėmimas

Summary/Abstract: The paper explores theoretical assumptions of social skills while learning in group with the view to constructivist learning theory. Fundamental basis of social constructivism is social interaction, stressing importance of social exchanges for cognitive growth and/or impact of cultural and historic context on learning. Assumptions of social constructivism reflect integration of information literacy to educational curriculum. Information literacy is transformation of information to perceived and meaningful knowledge. Social interaction is created in group learning, passing through group development stages, such as group formation, differentiation, integration, maturity and group finalizing. Seeking to achieve modern learning aims it is highly important to create a favourable learning environment where learners could actively participate with others as interaction leads to processing of knowledge and its acquisition process during which new understandings are created and skills developed. Positive students’ interaction is created within a learning group; they work and collaborate together in pursuit of a common aim. They are also encouraged to trust and feel personal and group responsibility. Globalizacija ir modernizacija kuria įvairialypį ir informaciniais tinklais tarpusavyje susietą pasaulį. Žmonės turi įvaldyti kintančias technologijas ir įsisavinti didelį prieinamos informacijos kiekį. Informacinis raštingumas yra suprantamas kaip integralus nepriklausomo mokymosi komponentas, nepriklausomas mokyma sis atitinkamai yra integralus mokymosi visą gyvenimą komponentas. Katalikų Bažnyčia moko, kad taip pat svarbu, jog krikščionių bendruomenė, naudodama šiuolaikines komunikavimo priemones, ieškotų praktinių būdų iš virtualaus kibernetinės erdvės pasaulio pereiti į realų krikščioniškosios bendruomenės pasaulį. Šiame kontekste kompetencijos, kurių reikia žmonėms, siekiantiems savų tikslų, yra vis sudėtingesnės, todėl nebeužtenka siaurai apibrėžtų įgūdžių, bet reikia įgyti vis daugiau žinių ir gebėjimų. Socialiniai gebėjimai, pvz., mokėjimas išklausyti kito nuomonę, aiškiai išsakyti savąją, konstruktyviai spręsti natūraliai kylančius konfliktus, yra ugdomi mokantis grupėse. Jie tobulinami keliant grupės darbui socialinius tikslus – kaip sugebėti aiškiai, smulkiai papasakoti įvykius mažai bendrų interesų jungiamai grupelei; mokyti paaiškinti, kaip buvo atliekama užduotis arba sprendžiama kokia nors problema; aktyviai dalyvauti mažos grupelės diskusijoje ir reaguoti į kitų dalyvių nuomonę; mokytis drauge (grupėje) atlikti užduotis, išklausant, padrąsinant vienas kitą, skatinant sutarti tarpusavyje.

  • Issue Year: 51/2007
  • Issue No: 23
  • Page Range: 127-139
  • Page Count: 13
  • Language: English