Implementation of lean management in the organization in the aspect of praxeological performance assessment Cover Image

Implementacja lean management w organizacji w aspekcie prakseologicznej oceny sprawności działania
Implementation of lean management in the organization in the aspect of praxeological performance assessment

Author(s): Dariusz Dudojć
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: prakseologia; lean management; sprawność; pomiar dokonań; marnotrawstwo

Summary/Abstract: Celem artykułu jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie: czy prakseologiczna ocena sprawności działania może stanowić utylitarną ocenę efektów działań doskonalących w ramach implementacji podejścia lean management? Autor przeprowadził przegląd literatury źródłowej z obszaru podejścia lean management, koncentrując się na metodach identyfikacji oraz oszacowania marnotrawstwa występującego w procesach stanowiących ocenę dla podejmowanych działań doskonalących. Powyższe rekomendacje miar zostały zestawione z prakseologiczną miarą sprawności działania. W efekcie uzyskano rekomendację dla zasadności stosowania oceny działań implementujących lean management w procesach z wykorzystaniem prakseologicznej metody miary sprawności działania procesu w podejściu zarówno ex ante, jak i ex post.

  • Issue Year: 66/2022
  • Issue No: 1
  • Page Range: 30-46
  • Page Count: 17
  • Language: Polish