The Garden of Our Ancestors: Transylvania Cover Image

Őseink kertje, Erdély
The Garden of Our Ancestors: Transylvania

Author(s): Béla Márkus
Subject(s): Essay|Book Review |Scientific Life, Cultural Essay
Published by: Uniunea Scriitorilor din România
Keywords: symbolism, garden; Transylvania;

Summary/Abstract: A regényírói pálya különös állomása: Őseink kertje, Erdély. A cím miatt is: Cseres Tibor először emel műve élére mítoszi jelképeket, s egyszerre kettőt is. A kert az egyik és Erdély a másik. A kert mint egyetemes szimbólum, a legkülönfélébb kultúrák többségében az eszményi létezés, az egyéni lét kiteljesítésének helyszíne, a meg- mentett s így művelésre, munkára szánt természeté, a boldogságé, a szellemi és testi élvezeteké, gyönyöröké, de a lelki tökéletesedé- sé, a magányé, a visszahúzódásé is – a keresztény hitvilágban a bib- liai édenkerté, a paradicsomé.

  • Issue Year: 8/2022
  • Issue No: 838
  • Page Range: 10-12
  • Page Count: 3
  • Language: Hungarian