The proximity of the weather and wildlife Cover Image
  • Price 3.90 €

Bliskość pogody i przyrody
The proximity of the weather and wildlife

Author(s): Marcin Król
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Review of: Maria Dąbrowska, Jerzy Stempowski, Listy 1926-1956, opr. Andrzej St. Kowalczyk, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską (Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza) i Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2010, t. 1: 360 s., t. 2: 352 s., t. 3: 416 s.

  • Issue Year: LIV/2011
  • Issue No: 628-629
  • Page Range: 150-153
  • Page Count: 4
  • Language: Polish