Innovation in “New” and “Old” Europe: A Comparison of the Lithuanian and Bavarian Biotechnology Sectors Cover Image

Innovation in “New” and “Old” Europe: A Comparison of the Lithuanian and Bavarian Biotechnology Sectors
Innovation in “New” and “Old” Europe: A Comparison of the Lithuanian and Bavarian Biotechnology Sectors

Author(s): Maik Hüettinger, Vincentas Rolandas Giedraitis, Aušra Rastenienė
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: biotechnology; innovation; Lithuania; Bavaria; Schumpeter; business cluster theory; biotechnologija; inovacija; Lietuva; Bavarija; Schumpeter; verslo klasterių teorija

Summary/Abstract: The goal of this paper is to uncover what are the circumstances surrounding the favorable development of the biotechnology sectors in “new” Europe (Lithuania) and “old” Europe (the Bavarian region of Germany). Drawing upon Schumpeter’s ideas of innovation and Porter’s business cluster theory, we argue that Lithuania is “at the right place and the right time” to make it a regional leader in Baltic biotechnology. Germany, on the other hand, has had a strong biotechnology sector that has been developing for some time and is already contributing greatly to its economy. In both Lithuania and Bavaria we find that determined government support and business clusters greatly aided in the formation of the respective regions’ biotechnology sector development. Šiame straipsnyje yra keliamas klausimas, kokios sąlygos sukuria palankią aplinką biotechnologijos sektoriaus plėtrai „naujojoje“ Europoje (Lietuvoje) ir „senojoje“ Europoje (Bavarijos regionas Vokietijoje). Remiantis Schumpeter’io inovacijų koncepcija ir Porter’io verslo klasterių teorija yra teigiama, kad Lietuva yra „reikiamu metu ir reikiamoje vietoje“ , kad taptų Baltijos regiono biotechnologijos lydere. Tuo tarpu Vokietijoje biotechnologijos sektorius šiuo metu yra gana stiprus, jo plėtra vyksta jau kurį laiką ir jis ženkliai prisidėjo prie šalies ekonomikos plėtros. Straipsnyje daroma išvada, kad tiek Lietuvoje, tiek Bavarijoje, vyriausybės atitinkama verslo klasterių parama reikšmingai prisidėjo prie atitinkamų regionų biotechnologijos sektorių susiformavimo ir plėtros.

  • Issue Year: 5/2011
  • Issue No: 1
  • Page Range: 49-62
  • Page Count: 14
  • Language: English