Bibliography for 2016: discussions and works in Indo-European philology and general linguistics published in Serbia, Montenegro and the Republic of Srpska Cover Image

Библиографија за 2016. годину: расправа и дела из индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Србији, Црној Гори и Републици Српској
Bibliography for 2016: discussions and works in Indo-European philology and general linguistics published in Serbia, Montenegro and the Republic of Srpska

Contributor(s): Ana Golubović (Editor)
Subject(s): Language studies, Bibliography, Theoretical Linguistics
Published by: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности
  • Issue Year: 74/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 195-341
  • Page Count: 147
  • Language: Serbian