Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii, red. Kornelia Czerwińska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015, ss. 213 Cover Image

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii, red. Kornelia Czerwińska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015, ss. 213
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii, red. Kornelia Czerwińska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015, ss. 213

Author(s): Joanna Kapias
Subject(s): Pedagogy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 28
  • Page Range: 105-106
  • Page Count: 2
  • Language: Polish