Inconsistency of the Language Versions of an Act of EU Law as a Basis for Making a Preliminary Reference Cover Image

Niespójność wersji językowych aktu prawa UE jako podstawa do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym
Inconsistency of the Language Versions of an Act of EU Law as a Basis for Making a Preliminary Reference

Author(s): Radosław Radosławski
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Comparative Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Keywords: odesłanie prejudycjalne; wielojęzyczność; prawo do jednojęzyczności; język prawny; wykładnia porównawcza; request for a preliminary ruling; multilingualism; right to unilingualism; legal language; com

Summary/Abstract: Wielojęzyczność jest kluczową zasadą funkcjonowania Unii Europejskiej. Zasada jednakowej autentyczności wszystkich wersji językowych prawa UE stanowi istotny element wielojęzyczności. Zasada ta ma charakter formalny, w praktyce mogą pojawić się rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi. Rozbieżności te mogą skutkować problemami interpretacyjnymi, których rozstrzygnięcie będzie wymagało zainicjowania przez sąd krajowy procedury prejudycjalnej. [Multilingualism is a core principle of the European Union’s functioning. The principle of equal authenticity of all language versions of the EU law forms part of the essence of the multilingualism. This principle is of a formal nature, in practice divergences between the language versions may become apparent. Said divergences could give rise to interpretative problems, whose solution will require initiating of the preliminary-ruling proceedings by a national court.]

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 7
  • Page Range: 179-196
  • Page Count: 18
  • Language: Polish