The First Balkan War, the independence of Albania and Greece Cover Image
  • Price 4.90 €

Lufta e parë ballkanike, mëvetësimi i Shqipërisë dhe Greqia
The First Balkan War, the independence of Albania and Greece

Author(s): Ledia Dushku
Subject(s): History
Published by: Përpjekja
Keywords: First Balkan War; independence of Albania and Greece ; Albania; Albanian History

Summary/Abstract: Në fund të shtatorit të vitit 1912, shtetet ballkanike filluan haptazi të demonstronin përgatitjet për luftë. Më 8 tetor, një ditë pasi morën notën austro-ruse, që i paralajmëronte të ruanin paqen dhe të respektonin status quo-në, shteti më i vogël dhe më i dobët i Ballkanit, Mali i Zi i deklaroi luftë Perandorisë Osmane. Më 17 tetor edhe Serbia e Bullgaria deklaruan pjesëmarrjen e tyre. Një ditë më pas, koalicionit të shteteve ballkanike iu bashkëngjit edhe Greqia. Filloi kështu Lufta e Parë Ballkanike.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 30-31
  • Page Range: 134-146
  • Page Count: 13
  • Language: Albanian