International Scientific Conference: Lexicography and Lexicology in the Light of Current Issues Cover Image

Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема
International Scientific Conference: Lexicography and Lexicology in the Light of Current Issues

Author(s): Jovana Jovanović
Subject(s): Conference Report
Published by: Институт за српски језик Српске академије наука и уметности

Summary/Abstract: У години пандемије вируса корона, када су живот и делатност академских заједница и истраживача у свим научним дисциплинама, на свим континентима света, умногоме били пометени у свом уобичајеном току – отежани, лимитирани, а у неким сегментима и тренуцима и посве обустављени, сарадници Института за српски језик САНУ, мотивисани ентузијазмом али и осећањем одговорности према научноистраживачком и лексикографском позиву, истрајали су у намери да спроведу у дело идеју о важности сусрета европских лексиколога и лексикографа, те о размени теоријског знања и практичних искустава у овим двема лингвисти чким дисциплинама. Међународна научна конференција Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема одржана је у Београду, од 28. до 30. октобра 2020. године, у организацији Института за српски језик САНУ, под покровитељством Српске академије наука и уметно- сти и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

  • Issue Year: 77/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 199-218
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian