SURVEY ANSWERS - JAROSŁAW CZUBATY Cover Image

ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ - JAROSŁAW CZUBATY
SURVEY ANSWERS - JAROSŁAW CZUBATY

Author(s): Jarosław Czubaty
Subject(s): Political history, History of Education, 19th Century, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Jarosław Czubaty; Survey analysis; Polish historiography; research interests of historians; research on the Polish national movement; national uprisings; 19th century;

Summary/Abstract: Ad 1. Trudno mi w sposób kompetentny oceniać zmiany zachodzące w ciągu ostatnich 30 lat w całej historiografii polskiej, moje uwagi dotyczyć będą zatem jedynie jej części podejmującej zagadnienia z zakresu dziejów schyłku XVIII w. i XIX stulecia. Za szczególnie ważną tendencję uważam wyraźnie zaznaczające się poszerzenie pola zainteresowań badawczych historyków. W jego wyniku pojawiło się wiele interesujących prac podejmujących ważkie kwestie, choćby kształtowania się nowoczesnej, polskiej świadomości narodowej, przemian mentalności politycznej, ewolucji wspólnoty politycznej i spajających ją zasad oraz norm i wyobrażeń politycznych czy — co uważam za niezwykle cenne — studia nad dziejami dyskursu politycznego i historii pojęć politycznych.

  • Issue Year: 128/2021
  • Issue No: 1
  • Page Range: 91-94
  • Page Count: 4
  • Language: Polish