Studying Foreign Languages Through Capitalizing on the Media. Methodology for Developing Pragmatic Communication Competence Cover Image

Studierea Limbilor Străine Prin Valorificarea Mass-Mediei. Metodologia Dezvoltării Competenței de Comunicare Pragmatică
Studying Foreign Languages Through Capitalizing on the Media. Methodology for Developing Pragmatic Communication Competence

Author(s): Carolina Dodu-Savca
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Media studies, Review, General Reference Works, Applied Linguistics, Communication studies, Language acquisition
Published by: Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Summary/Abstract: Avizul Studierea limbilor străine prin valorificarea mass-mediei. Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică a fost elaborat la susținerea tezei de doctor cu titlul Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei, specialitatea 532.02 – Didactică școlară (Limba italiană), autoare Culea Uliana, conducător științific Solcan Angela, dr. în științe pedagogice, conf. univ.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 149-150
  • Page Count: 2
  • Language: Romanian