Studia Theologica et Historica Silesiae Opoliensis Cover Image

Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
Studia Theologica et Historica Silesiae Opoliensis

Publishing House: Uniwersytet Opolski
Subject(s): History, Theology and Religion
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0137-3420
Online-ISSN: 2391-937X
Status: Active

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. _/32
 • Issue No. _/33
 • Issue No. _/34
 • Issue No. _/35
 • Issue No. 1/36
 • Issue No. 2/36
 • Issue No. 1/37
 • Issue No. 2/37
 • Issue No. 1/38
 • Issue No. 2/38
 • Issue No. 1/39
 • Issue No. 2/39
 • Issue No. 1/40
 • Issue No. 2/40
 • Issue No. 1/41
 • Issue No. 2/41
 • Issue No. 1/42
 • Issue No. 2/42
 • Issue No. 1/43
 • Issue No. 2/43
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego" ukazuje się od 1968 r. (do 1973 r. pod nazwą "Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego"). Od początku posiada jasno określony profil tematyczny. Publikowane są w nim przede wszystkim teksty teologiczne i historyczno-teologiczne. Otwarte jest jednak na artykuły z pogranicza teologii i pokrewnych teologii dyscyplin naukowych. Są to głównie opracowania z zakresu filozofii, religioznawstwa, pedagogiki religii, psychologii religii, sztuki religijnej czy prawa kanonicznego.

Zawarte w tytule określenie "Śląsk Opolski" nie oznacza ograniczania się do autorów z tego regionu bądź tematyki regionalnej. Czasopismo od początku otwarte jest na autorów z innych ośrodków naukowych. Publikują w nim uczeni z całej Polski, jak i z zagranicy. Czasopismo zyskało na znaczeniu od 1994 r., kiedy stało się periodykiem uniwersyteckim. Wydawane jest bowiem przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Z czasem umiędzynarodowiony został Komitet Naukowy czasopisma, a także pojawiły się w nim teksty w językach obcych.

Do 2015 r. ukazało się 35 tomów czasopisma, które publikowane było jako rocznik. Wymogi naukowe, zainteresowanie autorów i czytelników, jak również względy praktyczne oraz współczesne możliwości edytorskie, skłoniły jednak Redakcję do zmiany częstotliwości wydawania periodyku, który od 2016 r. ukazuje się dwa razy w roku (jako półrocznik).