Celal Bayar University Journal of Social Sciences Cover Image

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Celal Bayar University Journal of Social Sciences

Publishing House: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences
Frequency: irregular and other
Print ISSN: 1304-4796
Online-ISSN: 2146-2844
Status: Active

 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 01/9
 • Issue No. 02/9
 • Issue No. 01/10
 • Issue No. 02/10
 • Issue No. 01/11
 • Issue No. 02/11
 • Issue No. 03/11
 • Issue No. 01/12
 • Issue No. 02/12
 • Issue No. 03/12
 • Issue No. 04/12
 • Issue No. 01/13
 • Issue No. 02/13
 • Issue No. 03/13
 • Issue No. 04/13
 • Issue No. 01/14
 • Issue No. 02/14
 • Issue No. 03/14
 • Issue No. 04/14
 • Issue No. 01/15
 • Issue No. 02/15
 • Issue No. 03/15
 • Issue No. 04/15
 • Issue No. 01/16
 • Issue No. 02/16
 • Issue No. 03/16
 • Issue No. 04/16
 • Issue No. Special/16
 • Issue No. 01/17
 • Issue No. 02/17
 • Issue No. 03/17
 • Issue No. 04/17
 • Issue No. 01/18
 • Issue No. 02/18
 • Issue No. 03/18
 • Issue No. 04/18
 • Issue No. Sp. Issue/18
 • Issue No. Sp. Issue/18
 • Issue No. 01/19
 • Issue No. 02/19
 • Issue No. 03/19
 • Issue No. 04/19
 • Issue No. Sp. Issue/19
 • Issue No. 01/20
 • Issue No. 02/20
 • Issue No. 03/20
 • Issue No. 04/20
 • Issue No. Sp. Issue/20
 • Issue No. 01/21
 • Issue No. 02/21
 • Issue No. 03/21
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılından itibaren yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır. Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır. Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. Since 2013, the journal appears as three issues yearly - in April, August, and December. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.). Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.