Copernicus. Modern and Contemporary Times Cover Image

Copernicus. Czasy Nowożytne i Współczesne
Copernicus. Modern and Contemporary Times

Publishing House: Wydawnictwo Adam Marszałek
Subject(s): History
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2956-5588
Status: Active

  • 2022
  • Issue No. 1
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Rocznik „Copernicus. Czasy Nowożytne i Współczesne” jest  nowym naukowym pismem historycznym, chociaż nawiązującym do wydawanego w latach 1996-2019 periodyku „Czasy Nowożytne” (ukazały się jego 32 numery). Nad  wartością naukową Rocznika „Copernicus. Czasy Nowożytne i Współczesne” czuwa – działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL oraz Rada Naukowa pisma.

               Mamy ambicję skupiać środowisko złożone z naukowców wrażliwych na dociekanie prawdy i stosujących nowoczesne metody badawcze, jednakże przy zachowaniu szacunku do tradycji naszej historiografii. Jak określono w tytule naszego pisma (zgodnie z przyjętą w polskiej nauce historycznej periodyzacją) publikujemy w nim materiały, będące wynikami naukowych prac badawczych, opisujących zagadnienia od końca XV wieku po czasy najnowsze.Chętnie przyjmiemy także opracowania nieupowszechnionych dotąd źródeł (materialnych i niematerialnych) oraz recenzje i sprawozdania z wydarzeń o charakterze historycznym lub patriotycznym i upamiętniającym. Dużą wagę przywiązujemy do poziomu merytorycznego publikowanych materiałów, stąd każdy nadesłany tekst przechodzi najpierw procedurę wewnętrznego recenzowania.