Arte de América Latina Cover Image

Sztuka Ameryki Łacińskiej
Arte de América Latina

Publishing House: Wydawnictwo Adam Marszałek
Subject(s): History, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2299-260X
Status: Active

 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Rocznik „Sztuka Ameryki Łacińskiej” jest periodykiem Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata wydawanym przez Wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Tematyka publikowanych w nim artykułów koncentruje się na sztuce i kulturze wizualnej Ameryki Łacińskiej.