Cracow Lesser Poland Studies Cover Image

Krakowskie Studia Małopolskie
Cracow Lesser Poland Studies

Publishing House: Wydawnictwo Adam Marszałek
Subject(s): Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1643-6911
Status: Active

 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 33/1
 • Issue No. 34/2
 • Issue No. 35/3
 • Issue No. 36/4
 • Issue No. 37/1
 • Issue No. 38/2
 • Issue No. 39/3
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Krakowskie Studia Małopolskie powołane w 1997 r. jako pismo naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, szybko znalazły uznanie w różnych środowiskach naukowych Polski. Współpracę nawiązali z nami zarówno naukowcy o poważnym dorobku naukowym jak i dopiero zaczynający swoją przygodę. Struktura i tematyka badawcza Krakowskich Studiów Małopolskich zakreślona na początku działalności przez Radę Naukową funkcjonowała do chwili obecnej. Zamieszczane artykuły i materiały poruszały problemy związane z historią, kierunkami i wyzwaniami współczesnej ekonomii i gospodarki, zagadnieniami rozwoju wsi i rolnictwa oraz oświatą i szkolnictwem. W związku z koniecznością aplikacji czasopism naukowych według nowych kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych sporządzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb przyszłej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej, w Krakowskich Studiach Małopolskich, począwszy od numeru 16/2011 zmianie ulega struktura i tematyka badawcza. Czasopismo zmienia charakter z interdyscyplinarnego na humanistyczny, koncentrując się na historii, socjologii i zarządzaniu w dziedzinie nauk humanistycznych. Mamy szczerą nadzieję, że zmiana ta nie spowoduje spadku zainteresowania naszym czasopismem zarówno wśród grona autorów jak i czytelników.

Toggle Accessibility Mode