Studia Slavica Cover Image

Studia Slavica
Studia Slavica

Publishing House: Uniwersytet Opolski
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 1803-5663
Status: Ceased Publication

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 2/17
 • Issue No. 1/18
 • Issue No. 2/18
 • Issue No. 1/19
 • Issue No. 2/19
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 2/20
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Studia Slavica” to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane od roku 1993 wspólnie przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Katedrę Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Od roku 2002 „Studia Slavica” regularnie ukazują się jako rocznik.

W „Studia Slavica” publikowane są oryginalne artykuły naukowe z zakresu słowiańskiego literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, translatologii, dokumentujące stan i perspektywy rozwoju filologii słowiańskiej. W czasopiśmie wyodrębniony jest też dział dla młodych badaczy („Debiuty Naukowe“). W zawartość periodyku wchodzą także recenzje, omówienia i kronika.

Artykuły publikowane są we wszystkich językach słowiańskich oraz językach kongresowych (angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim), opatrzone są tytułem i streszczeniem w języku angielskim.