Investigationes Linguisticae Cover Image

Investigationes Linguisticae
Investigationes Linguisticae

Publishing House: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1426-188X
Status: Active

 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 43 Sp.Iss.
 • Issue No. 44
 • Issue No. 45
 • Issue No. 46
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Celem Investigationes Linguisticae jest upowszechnianie zarówno krajowych, jak i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie lingwistyki, ze szczególnym naciskiem na: językoznawstwo ogólne, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo stosowane, językoznawstwo matematyczne, językoznawstwo korpusowe, językoznawstwo kognitywne, interlingwistyka, etnolingwistykę, socjolingwistykę, psycholingwistykę, neurolingwistykę, badania komunikacji i kultury.

Toggle Accessibility Mode