Language and the Culture Cover Image

Język a Kultura
Language and the Culture

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1232-9657
Status: Active

  • 2022
  • Issue No. 29
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Seria Język a Kultura istnieje od 1988 roku i była dotąd związana z ogólnopolskim konwersatorium pod tym samym tytułem, organizowanym cyklicznie przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w Karpaczu. Do tej pory ukazały się już 22 tomy zawierające rezultaty badań nad związkami języka i kultury, prezentowane  podczas karpackich spotkań. Autorami publikującymi w kolejnych tomach serii Język a Kultura są przede wszystkim językoznawcy polscy i zagraniczni, zajmujący się analizą zjawisk z zakresu lingwistyki kulturowej w odniesieniu do języka polskiego oraz innych języków i kultur. W naukowej dyskusji prowadzonej z wielu punktów widzenia uczestniczą także przedstawiciele różnych dyscyplin humanistycznych, m.in. badacze kultury, socjologowie i medioznawcy.

Od 2013 roku, w związku ze zmienioną częstotliwością odbywania się karpackich konwersatoriów, postanowiliśmy przekształcić serię Język a Kultura w czasopismo ukazujące się cyklicznie i udostępnić je wszystkim zainteresowanym relacją między językiem i kulturą, dając im możliwość publikowania wyników badań bez konieczności ich wcześniejszego prezentowania w trakcie konwersatorium.