Interdisciplinary Studies in Musicology Cover Image

Interdisciplinary Studies in Musicology
Interdisciplinary Studies in Musicology

Publishing House: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1734-2406
Status: Active

  • 2020
  • 2021
  • Issue No. 20
  • Issue No. 21
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Celem czasopisma jest prezentacja wcześniej niepublikowanych artykułów poświęconych szczególnie aktualnym zagadnieniom poświęconym związkom muzykologii z innymi naukami humanistycznymi i przyrodniczymi oraz rezultatów szeroko rozumianych badań interdyscyplinarnych, których przedmiotem jest muzyka i kultura muzyczna.