Studia Paradyskie Cover Image

Studia Paradyskie
Studia Paradyskie

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Subject(s): Theology and Religion
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 0860-8539
Status: Active

  • 2022
  • 2023
  • Issue No. 32
  • Issue No. 33
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo "Studia Paradyskie" jest rocznikiem redagowanym w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. W periodyku publikowane są teksty z zakresu nauk teologicznych, filozofii, prawa kanonicznego, a także nauk humanistycznych i społecznych. Są to zarówno oryginalne artykuły naukowe, jak również polemiki lub recenzje. Teksty ukazują się w języku polskim oraz w językach kongresowych.