Totalitarian and 20th Century Studies Cover Image

Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX
Totalitarian and 20th Century Studies

Publishing House: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2545-241X
Status: Active

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Dwujęzyczny, interdyscyplinarny rocznik, służący za forum dla międzynarodowej wymiany myśli, prezentowania wyników badań monograficznych, prac syntetyzujących czy refleksji metodologicznej.

Roczniki Instytutu Pileckiego poświęcone zostały studiom nad XX wiekiem, a w szczególności nad problematyką totalitaryzmów. Do tej pory opublikowaliśmy trzy tomy: można je bezpłatnie pobrać, klikając na poniższe zdjęcia.