The Castle Chronicles. Annals Cover Image

Kronika Zamkowa. Roczniki
The Castle Chronicles. Annals

Publishing House: Arx Regia® Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
Subject(s): History
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0239-4898
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 3/3
 • Issue No. 4/4
 • Issue No. 5/5
 • Issue No. 6/6
 • Issue No. 7/7
 • Issue No. 8/8
 • Issue No. 9/75
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Kronika Zamkowa. Roczniki” jest czasopismem naukowym afiliowanym przy Zamku Królewskim w Warszawie i wydawanym przez Ośrodek Wydawniczy „Arx Regia”. Problematyka publikowanych przez nią tekstów koncentruje się przede wszystkim na dziejach i funkcjonowaniu dworu oraz najważniejszych instytucji władz państwowych w Rzeczypospolitej i Europie, historii kolekcji i kolekcjonerstwa oraz historii Zamku Królewskiego w Warszawie i jego zbiorów.

Oprócz studiów i artykułów z dziedzin historii, historii sztuki i archeologii publikuje teksty źródłowe i dokumentacyjne, recenzje i omówienia najnowszych publikacji oraz wystaw.

Pierwszy numer „Kroniki Zamkowej” ukazał się w 1983 r. Jej pierwszym redaktorem naukowym był Profesor Aleksander Gieysztor, a w roku 1992 funkcję tę przejął Profesor Andrzej Rottermund. W latach 1986–1991 czasopismo funkcjonowało jako dwumiesięcznik, od 1992 r. półrocznik, a od 2015 r. – w zmienionej szacie graficznej – jako rocznik.