Religion and Tolerance Cover Image

Religija i tolerancija
Religion and Tolerance

Publishing House: Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR)
Subject(s): History, Theology and Religion
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 1451-8759
Online-ISSN: 1821-3545
Status: Active

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Issue No. 29/16
 • Issue No. 30/16
 • Issue No. 31/17
 • Issue No. 32/17
 • Issue No. 33/18
 • Issue No. 34/18
 • Issue No. 35/19
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

 

Časopis Religija i tolerancija izdaje Centar za empirijska istraživanja religije (CEIR), sa sedištem u Novom Sadu. Iznikao je, dakle, iz multikonfesionalne i tradicionalno tolerantne sredine. Specifična heterogenost stanovništva, koja se reflektuje i na nacionalnu i versku strukturu studenata u Novom Sadu, bila je pogodno tlo kako za empirijska istraživanja tako i za bogatstvo religijskog pluralizma. Tako je CEIR postao centar okupljanja jedne grupe stručnjaka sa prostora bivše Jugoslavije, koji se za predmet istraživanja imaju religiju. Granice koje su se pojavile na balkanskoj vetrometini nisu postojale u elektronskom komuniciranju, tako da je bilo moguće, i u najtežim okolnostima, baviti se proučavanjem religije u duhu tolerancije.

Uređivački odbor i sadašnji članovi redakcije su: prof. dr Zorica Kuburić (Novi Sad); prof. dr Dragoljub B. Đorđević (Niš); prof. dr Milan Vukomanović (Beograd); prof. dr Zoran Matevski (Skoplje); prof. dr Ivan Cvitković (Sarajevo); prof. dr Sergej Flere (Maribor); prof. dr Ankica Marinović (Zagreb); prof. dr Nonka Bogomilova (Sofija); prof. dr George Wilkes (University of Edinburgh); prof. dr Miroslav Volf (Yale University); msr Ljiljana Ćumura (MSA Malta).

Časopis Religija i tolerancija izlazi dva puta godišnje. Broj objavljenih naučnih radova po broju je u proseku, deset, što znači da se godišnje objavljuje po 20 naučnih radova i 4 prikaza knjiga. Od ostalih rubrika u časopisu se pojavljuju intervjui, potom prevodi, predavanja, pisma čitalaca.