HETEROGLOSSIA - Cultural and philological studies Cover Image

HETEROGLOSSIA - Studia kulturoznawczo-filologiczne
HETEROGLOSSIA - Cultural and philological studies

Publishing House: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2084-1302
Status: Active

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo ma, jak sama nazwa wskazuje, charakter wielodyscyplinarny.

Jego główny cel stanowi prezentacja problematyki językowo-kulturowej w perspektywie historycznej i współczesnej. Ponadto przewiduje się publikację tekstów z obszaru przenikania się nauk filologicznych, kulturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej.

Otwieramy łamy pisma dla nowych koncepcji, teorii i tematów z szeroko rozumianej dziedziny badań nad językiem i kulturą.

Język traktujemy jako zwierciadło kultury i narzędzie komunikacji.

Tytuł czasopisma zapowiada jego otwartą, wielodyscyplinarną formułę, umożliwiającą wszechstronny i krytyczny opis przemian społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, odzwierciedlających się w różnorodnych tekstach kultury i różnych typach dyskursu.

W centrum naszej uwagi znajdą się zarówno zagadnienia stricte filologiczne (literaturoznawstwo, językoznawstwo), jak i problematyka wielokulturowości i wielojęzyczności w wymiarze komunikacyjnym i tożsamościowym. Proponujemy podjęcie penetracji naukowej takich szczegółowych obszarów badawczych, jak: komunikacja kulturowa i międzykulturowa, kontakty językowe, zwłaszcza z uwzględnieniem terenów pogranicza, kultura popularna, subkultury, gender studies, media a kultura, rola języka w mediach, kreowanie rzeczywistości przez media, edukacja językowa, etnolingwistyka i ekolingwistyka, technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie akwizycji języka, spojrzenie na język i kulturę z perspektywy postmodernizmu i teorii postkolonialnej. 

Toggle Accessibility Mode