Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica Cover Image

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2083-1765
Status: Active

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

"Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" to czasopismo, którego głównym celem jest upowszechnianie wyników badań językoznawczych, obejmujących wielorakie zjawiska i problemy dawnej oraz nowszej polszczyzny. Łamy naszego rocznika pozostają także otwarte na ujęcia kontekstowe oraz interdyscyplinarne, które pozwalają uwzględnić rozmaite czynniki mające wpływ na zasoby jakościowe i ilościowe języka polskiego - tak w przeszłości, jak i współcześnie.

Pomimo zmiany nazwy uczelni jesteśmy duchowymi spadkobiercami i kontynuatorami myśli lingwistycznej wybitnych polskich językoznawców: profesorów Tadeusza Milewskiego i Stanisława Jodłowskiego. Od ponad czterdziestu lat staramy się upowszechniać wyniki swoich badań w formie cyklicznych publikacji, zapraszając do współpracy na tym polu także językoznawców z innych ośrodków akademickich.

"Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" kontynuują cykl wydawniczy zapoczątkowany w 1970 roku w Instytucie Filologii Polskiej ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W latach 1970-1997 opublikowano łącznie 9 tomów objętych tytułem "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Językoznawcze (t. I-IX).

W związku ze zmianą nazwy uczelni wspomniane czasopismo w latach 2002-2008 ukazywało się pod tytułem "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Lingusitica". Łącznie w tym okresie ogłoszono drukiem cztery jego tomy (t. I-IV).

Ostatnia zmiana nazwy uczelni (od 2008 roku – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) wpłynęła na kolejną modyfikację tytułu serii wydawniczej, która od tej chwili zwie się "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica". Poczynając od roku 2010, "Annales..." ukazują się regularnie jako rocznik.

Autorzy tekstów zamieszczonych w kolejnych numerach "Annales..." wywodzą się głównie z krakowskiego środowiska naukowego. W ostatniej dekadzie swoje debiutanckie teksty publikują także doktoranci. Wśród autorów najnowszych tomów nie brakuje również przedstawicieli krajowej i międzynarodowej lingwistyki. Czasopismo ma zatem charakter otwarty, o czym przekonuje zarówno przynależność generacyjna autorów, jak i wielość reprezentowanych przez nich ośrodków czy szkół naukowych, wreszcie mnogość podejmowanych zagadnień oraz wykorzystywanych metodologii badawczych.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy na łamach naszego rocznika chcą podzielić się wynikami swoich prac badawczych.