Analysis and Studies CAST Cover Image

Analizy i Studia CASP
Analysis and Studies CAST

Publishing House: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2451-0203
Online-ISSN: 2451-0475
Status: Active

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 1/15
 • Issue No. 2/16
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Celem Czasopisma jest stworzenie i utrzymywanie platformy współpracy pomiędzy światem nauki, administracją publiczną, biznesem i społeczeństwem obywatelskim, która ma przyczynić się do wzmocnienia relacji w transparentnej i twórczej współpracy tych środowisk w zakresie szeroko rozumianych podatków i ceł. Temu zamierzeniu służyć ma upowszechnianie wiedzy na temat ekonomicznych, finansowych, prawnych i etycznych aspektów dotyczących podatków i ceł, inspirowanie dyskusji nad tymi zagadnieniami, poprzez swobodną i niezależną wymianę poglądów prezentowanych w ramach publikacji ukazujących się na łamach czasopisma. Działania te mogą stanowić impuls do racjonalnych i pożytecznych społecznie korekt podatkowych wzorców normatywnych, polskich oraz unijnych.