The Public Policy Studies Cover Image

Studia z Polityki Publicznej
The Public Policy Studies

Publishing House: Szkoła Główna Handlowa
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2391-6389
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 3/3
 • Issue No. 4/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 3/7
 • Issue No. 4/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 3/11
 • Issue No. 4/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 3/15
 • Issue No. 4/16
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 2/18
 • Issue No. 3/19
 • Issue No. 4/20
 • Issue No. 1/21
 • Issue No. 2/22
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Pismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” jest kwartalnikiem, w którym zamieszczane są teksty o charakterze akademickim. Jego profil nawiązuje do anglosaskiej tradycji analitycznej znanej pod angielską nazwą public policy.