ESPES Cover Image

ESPES
ESPES

Publishing House: Spoločnosť pre estetiku na Slovensku a Inštitút estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Subject(s): Philosophy, Fine Arts / Performing Arts, Aesthetics
Frequency: 2 issues
Online-ISSN: 1339-1119
Status: Active

  • 2017
  • 2018
  • Issue No. 1/6
  • Issue No. 2/6
  • Issue No. 1/7
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}