PHILOLOGY Cover Image

FILOLOGJI
PHILOLOGY

Publishing House: Univeristeti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Status: Active

  • 2018
  • 2019
  • Issue No. 22
  • Issue No. 23
  • Issue No. 24
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}