Studia Ucrainica Varsoviensia Cover Image

Studia Ucrainica Varsoviensia
Studia Ucrainica Varsoviensia

Publishing House: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2299-7237
Status: Active

  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • Issue No. 6
  • Issue No. 7
  • Issue No. 8
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Rocznik poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest miejscem integracji badań ukrainoznawczych oraz środowisk naukowych, forum wymiany myśli i poglądów badaczy z ośrodków naukowych Polski i Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Wyniki badań prezentowane na łamach czasopisma mają charakter interdyscyplinarny i wykraczają poza ramy tradycyjnych dyscyplin naukowych.