Studia Ucrainica Varsoviensia Cover Image

Studia Ucrainica Varsoviensia
Studia Ucrainica Varsoviensia

Publishing House: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2299-7237
Status: Active

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Rocznik poświęcony aktualnym problemom ukrainistyki, badaniom z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Jest miejscem integracji badań ukrainoznawczych oraz środowisk naukowych, forum wymiany myśli i poglądów badaczy z ośrodków naukowych Polski i Ukrainy oraz innych krajów europejskich. Wyniki badań prezentowane na łamach czasopisma mają charakter interdyscyplinarny i wykraczają poza ramy tradycyjnych dyscyplin naukowych.