Annual Journal - Pedagogical University of Cracow. Studia Poetica Cover Image

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
Annual Journal - Pedagogical University of Cracow. Studia Poetica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2353-4583
Online-ISSN: 2449-7401
Status: Active

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 1/11
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Publikowane w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” prace kładą nacisk na poetykę dzieł, nurtów, epok oraz teoretycznoliterackie spojrzenie na utwory, osoby (podmioty), sytuacje, zjawiska, czasy. Literaturoznawczy profil rocznika nie wyklucza jednak ujęć idących w kierunku kulturoznawsta i lingwistyki kulturowej, antropologii, medioznawstwa, socjologii, psychologii i innych dyscyplin. Tak jak otwierają się dziś i poszerzają granice literatury – również i jej badacze reagują na te zmiany, włączając w krąg swoich zainteresowań nowe dziedziny i obszary.

Pismo posiada stałe działy, w których jest miejsce na nowe studia i szkice naukowe, przypomnienie dawniejszych prac, a także pierwsze publikacje studentów i młodych adeptów sztuki literaturoznawczej analizy i interpretacji różnych artefaktów.

Każdy numer rocznika posiada temat przewodni, wokół którego zorganizowana jest problematyka poruszana w publikowanych w nim tekstach.