Family Pedagogy Cover Image

Pedagogika Rodziny
Family Pedagogy

Publishing House: Społeczna Akademia Nauk
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2082-8411
Online-ISSN: 2543-862X
Status: Active

 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Issue No. 3 i 4/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 3/2
 • Issue No. 4/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 2/3
 • Issue No. 3/3
 • Issue No. 4/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 2/4
 • Issue No. 3/4
 • Issue No. 4/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/5
 • Issue No. 3/5
 • Issue No. 4/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 3/6
 • Issue No. 4/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/7
 • Issue No. 3/7
 • Issue No. 4/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 3/8
 • Issue No. 4/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 3/9
 • Issue No. 4/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 3/10
 • Issue No. 4/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/11
 • Issue No. 3/11
 • Issue No. 4/11
 • Issue No. 1/12
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy jest kwartalnikiem poświęconym problematyce rodziny. W kwartalniku są publikowane artykuły, komunikaty z badań i recenzje książek, których treści dotyczą rodziny w szerokim tego słowa znaczeniu.