MIND Journal Cover Image

MIND Journal
MIND Journal

Publishing House: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
Subject(s): Social Sciences, Economy
Frequency: 2 issues
Online-ISSN: 2451-4454
Status: Active

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 10
 • Issue No. 9
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Nazwa czasopisma naukowego MIND JOURNAL jest akronimem, powołanego w 2015 roku przez Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną, Międzynarodowego Instytutu Naukowo-Dydaktycznego.

Zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism postanowieniem sądowym z dnia 21 kwietnia 2015 roku. Wydawane jest periodycznie, dwa razy w roku, w językach: polskim i/lub angielskim i/lub rosyjskim.

Zajmuje się publikacją rezultatów badań naukowych o nachyleniu ekonomicznym w ujęciu interdyscyplinarnym. Tematyka wpisuje się w koncepcję programową opartą o dwa obszary naukowe, obszar nauk humanistycznych i obszar nauk społecznych. Jest zgodne z misją i celami strategicznymi uczelni. MIND JOURNAL adresowany jest do naukowców, studentów, doktorantów i praktyków. Publikowane są wyłącznie artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne, które nie były wcześniej publikowane. Periodyk posiada międzynarodową radę wydawniczą i ma szeroki zasięg, jest wydawany elektronicznie.

Jest to miejsce dla otwartych umysłów zgodnie z sentencją Oscara Wilde’a.