Culture and Development Cover Image

Kultura i Rozwój
Culture and Development

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Subject(s): Philosophy, Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2450-212X
Status: Ceased Publication

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 2/3
 • Issue No. 3/4
 • Issue No. 4/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 1/7
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Pismo powstaje dzięki współpracy Narodowego Centrum Kultury (wydawca) z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (współwydawca). Za cel stawia sobie ono przedstawianie najciekawszych problemów związanych z ekonomią kultury w Polsce i na świecie oraz komentowanie nowych koncepcji dotyczących kulturalnej polityki rozwojowej autorstwa krajowych i zagranicznych badaczy.