Tourism Cover Image

Turyzm
Tourism

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Economy, Geography, Regional studies
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 0867-5856
Online-ISSN: 2080-6922
Status: Active

 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • Issue No. 1(2)/19
 • Issue No. 1(2)/19
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 2/20
 • Issue No. 2/20
 • Issue No. 1(2)/21
 • Issue No. 1(2)/21
 • Issue No. 1/22
 • Issue No. 1/22
 • Issue No. 2/22
 • Issue No. 2/22
 • Issue No. 1/23
 • Issue No. 1/23
 • Issue No. 2/23
 • Issue No. 2/23
 • Issue No. 1/24
 • Issue No. 1/24
 • Issue No. 2/24
 • Issue No. 2/24
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 2/25
 • Issue No. 2/25
 • Issue No. 1/26
 • Issue No. 1/26
 • Issue No. 2/26
 • Issue No. 2/26
 • Issue No. 1/27
 • Issue No. 1/27
 • Issue No. 2/27
 • Issue No. 2/27
 • Issue No. 1/28
 • Issue No. 1/28
 • Issue No. 2/28
 • Issue No. 2/28
 • Issue No. 1/29
 • Issue No. 1/29
 • Issue No. 2/29
 • Issue No. 2/29
 • Issue No. 1/30
 • Issue No. 1/30
 • Issue No. 2/30
 • Issue No. 2/30
 • Issue No. 1/31
 • Issue No. 1/31
 • Issue No. 2/31
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Jest to czasopismo naukowe poświęcone teorii turystyki i jako takie ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane są w nim prace przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką, prezentujące rezultaty badań, rozważania teoretyczne, a także opracowania o charakterze aplikacyjnym. W „Turyzmie” wydawane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.

„Turyzm” wydawany jest nieprzerwanie od 1985 r. W latach 1985–1990 publikowany był raz w roku w serii wydawniczej „Acta Universitatis Lodziensis” (7 zeszytów). Od 1991 r. „Turyzm” był czasopismem ukazującym się dwa razy w roku (w latach 1991–2000 wydano 20 zeszytów w ramach 10 tomów). W dziesięcioleciu 1991–2000 artykuły zawierały streszczenia w języku francuskim i angielskim. Od 2001 roku czasopismo o nazwie "Turyzm/Tourism" jest dwujęzyczne (język polski i angielski).