Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica Cover Image

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Politics / Political Sciences, Philosophy, Law, Constitution, Jurisprudence, Fine Arts / Performing Arts
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0208-6107
Online-ISSN: 2353-9631
Status: Active

 • 1995
 • 1998
 • 1999
 • 2001
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19/20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
 • Issue No. 23
 • Issue No. 24
 • Issue No. 25
 • Issue No. 26
 • Issue No. 27
 • Issue No. 28
 • Issue No. 29
 • Issue No. 30
 • Issue No. 31
 • Issue No. 32
 • Issue No. 33
 • Issue No. 34
 • Issue No. 35
 • Issue No. 36
 • Issue No. 37
 • Issue No. 38
 • Issue No. 39
 • Issue No. 40
 • Issue No. 41
 • Issue No. 42
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica jest czasopismem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie Folia ma charakter rocznika, lecz Redakcja czyni starania, aby czasopismo ukazywało się dwa razy do roku. Naszą misją jest prezentacja i umożliwienie wymiany poglądów między osobami reprezentującymi ośrodki filozoficzne polskie i zagraniczne. Pragniemy, aby obok Autorów o uznanym dorobku swoje artykuły mogli publikować również Autorzy początkujący. Dbając w wysoki poziom merytoryczny publikowanych artykułów, nadsyłane prace oceniane są wstępnie przez Redakcję, a następnie poddawane formalnej procedurze recenzyjnej.