Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica Cover Image

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Subject(s): Philosophy
Frequency: 1 issues
ISSN: 0208-6107
Status: Ceased Publication

 • 1995
 • 1998
 • 1999
 • 2001
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19/20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
 • Issue No. 23
 • Issue No. 24
 • Issue No. 25
 • Issue No. 26
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica jest czasopismem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie Folia ma charakter rocznika, lecz Redakcja czyni starania, aby czasopismo ukazywało się dwa razy do roku. Naszą misją jest prezentacja i umożliwienie wymiany poglądów między osobami reprezentującymi ośrodki filozoficzne polskie i zagraniczne. Pragniemy, aby obok Autorów o uznanym dorobku swoje artykuły mogli publikować również Autorzy początkujący. Dbając w wysoki poziom merytoryczny publikowanych artykułów, nadsyłane prace oceniane są wstępnie przez Redakcję, a następnie poddawane formalnej procedurze recenzyjnej.