Arts and Artistic Education Cover Image

Artă şi Educaţie Artistică
Arts and Artistic Education

Publishing House: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Subject(s): Philosophy, Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Theology and Religion
Frequency: irregular and other
Print ISSN: 1857-0445
Status: Ceased Publication

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • Issue No. 1/21
 • Issue No. 2/22
 • Issue No. 1/23
 • Issue No. 2/24
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 2/26
 • Issue No. 1/27
 • Issue No. 2/28
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

 Revista „Artă şi educaţie artistică”: revistă de cultură, știință şi practică educaţională este o publicaţie ştiinţifico-practică de profil în domeniul educaţiei artistice, editată de Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți şi co-fondatorul Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău.