Papers in Linguistics Cover Image

Prace Językoznawcze
Papers in Linguistics

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Foreign languages learning, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Phonetics / Phonology, Morphology, Lexis, Semantics, Pragmatics, Historical Linguistics, Comparative Linguistics, Philology
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1509-5304
Status: Active

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/18
 • Issue No. 2/18
 • Issue No. 3/18
 • Issue No. 4/18
 • Issue No. 1/19
 • Issue No. 2/19
 • Issue No. 3/19
 • Issue No. 4/19
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 2/20
 • Issue No. 3/20
 • Issue No. 4/20
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 2/20
 • Issue No. 3/20
 • Issue No. 4/21
 • Issue No. 1/22
 • Issue No. 2/22
 • Issue No. 3/22
 • Issue No. 4/22
 • Issue No. 1/23
 • Issue No. 2/23
 • Issue No. 3/23
 • Issue No. 4/23
 • Issue No. 1/24
 • Issue No. 2/24
 • Issue No. 3/24
 • Issue No. 4/24
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 2/25
 • Issue No. 3/25
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Kwartalnik wydawany w UWM w Olsztynie od 1999 r.

Prace Językoznawcze powstały w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Dwa tomy Prac Językoznawczych: tom. I za 1997 r. i tom II za 1998 r. ukazały się jako Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Tematyka: językoznawstwo

Artykuły w języku: polskim i w językach obcych: angielskim, rosyjskim, niemieckim.

Czasopismo jest zamieszczone w wykazie czasopism punktowanych. Posiada 12 punktów.