The Journal of Pedagogy Cover Image

Czasopismo Pedagogiczne
The Journal of Pedagogy

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Subject(s): Education
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2450-8837
Online-ISSN: 2451-0106
Status: Ceased Publication

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 3/2
 • Issue No. 4/1
 • Issue No. 5/2
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Projekt "Czasopismo Pedagogiczne/The Journal of Pedagogy" powstał z myślą o budowaniu dialogu na rzecz edukacji pomiędzy różnymi, często odległymi obszarami nauki, kultury i sztuki. Krystalizacja profilu pisma nadal postępuje. Jego formuła pozostaje więc otwarta na impulsy, inspiracje i inicjatywy autorów chcących zaprezentować projekty angażujące zagadnienie edukacji  lub pojęcia z nią związane. Jest więc w Czasopiśmie Pedagogicznym miejsce na ukazywanie nowatorskich trendów, perspektyw oraz rozwiązań teoretycznych i praktycznych. Ale też takich, które wpisują się w myśl głównego nurtu, za cel biorącą szeroko rozumianą edukację oraz towarzyszące jej procesy, zjawiska i zagadnienia. Słowem, przedstawiane czasopismo stanowić ma przestrzeń dla różnych typów i trybów narracji.

 

W obecnej, rozwijającej się jeszcze postaci, półrocznik Czasopismo Pedagogiczne przewiduje prezentację rozpraw teoretycznych, raportów z badań, doniesień z praktyki pedagogicznej, tekstów recenzyjnych i polemicznych. Jako wartościowe traktowane są też przekłady nietuzinkowych tekstów i wywiady. Zdecydowanie oryginalnym elementem struktury pisma jest dział liberatury.

 

Planujemy również otwarcie działu preprintu oraz postprintu, które stwarzając okazję do bieżącej dyskusji z udziałem czytelników i autorów otworzą możliwość wzbogacającego namysłu nad dopiero powstającymi pracami, jak też budowaniem komentarzy, recenzji i autorecenzji, jakże potrzebnych tym, dla których finałem pracy nie jest lub nie może być moment jej publikacji.

 

Przewidujemy możliwość publikacji numerów tematycznych z gościnną redakcją, ale za atrakcyjne uznajemy również tworzenie kontrastowych formuł poszczególnych numerów. Sprzyja temu zarówno zestaw zagadnień, na które zorientowane jest pismo, jak i zamiar osadzenia samego pisma w kontekście debat organizujących się wokół humanistyki i w jej obrębie.