Research Papers of the Jan Dlugosz University in Częstochowa. Pragmata tes Oikonomias Cover Image

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
Research Papers of the Jan Dlugosz University in Częstochowa. Pragmata tes Oikonomias

Publishing House: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Subject(s): Economy
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 2300-2999
Status: Ceased Publication

 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8/1
 • Issue No. 9/1
 • Issue No. 10/1
 • Issue No. 11/1
 • Issue No. 12
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Zakres tematyczny publikacji obejmuje wszelkie aspekty dotyczące transformacji państwa dobrobytu wraz z jego gospodarką wolnorynkową w społeczeństwie dobrobytu.

 • Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna przedsiębiorczość oraz społeczna wartość dodana.
 • Jakość życia w świetle ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju a także jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji.
 • Spójność społeczna, komunikacja społeczna, partnerstwo publiczno – prywatne oraz kapitał społeczny.
 • Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne aspekty rynku.
 • Regionalne i lokalne aspekty budowania relacji z interesariuszami we współczesnej organizacji.
 • Tworzenie strategii współpracy nauki z biznesem.
 • Zarządzanie organizacją publiczną wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania.
 • Społeczne i etyczne aspekty rozwoju nauki i przedsiębiorczości w wielowymiarowym ujęciu
 • współczesnych wyzwań w procesie zarządzania.
 • Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji.