Scientific Journal of the Institute of Women's Studies Cover Image

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
Scientific Journal of the Institute of Women's Studies

Publishing House: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences, Law, Constitution, Jurisprudence, Essay|Book Review |Scientific Life
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2451-3539
Online-ISSN: 2543-7011
Status: Active

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
 • Issue No. 6
 • Issue No. 7
 • Issue No. 8
 • Issue No. 9
 • Issue No. 10
 • Issue No. 11
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych powołane zostało z inicjatywy pracowników naukowych związanych ze stowarzyszeniem i Wydziałem Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Wychodząc z propozycją uruchomienia czasopisma naukowego postanowiliśmy włączyć się do dyskusji naukowej nad problematyką kobiecą jako podstawowym nurtem badawczym prezentowanym na łamach pisma. Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych z założenia ma mieć charakter intydyscyplinarny, na jego łamach prezentowane będą i upowszechniane osiągnięcia naukowe z zakresu historii, nauk o polityce, prawa, socjologii, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Spoiwem łączącym prezentowaną w czasopiśmie tematykę będzie problematyka kobiet, ukazywana właśnie poprzez perspektywę nauk humanistycznych i społecznych. Czasopismo jest także zorientowane na problemy, doświadczenia i spostrzeżenia zawodowe praktyków. Jest to bowiem sposób, by kreować różne spojrzenia na zagadnienia humanistyczne i społeczne, poszerzać perspektywy ich oglądu i przybliżać różne, często odmienne stanowiska.