Migration Journal Cover Image

Göç Dergisi (GD)
Migration Journal

Publishing House: Transnational Press London
Subject(s): Politics / Political Sciences, History, Social Sciences, Language and Literature Studies, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Fine Arts / Performing Arts, Geography, Regional studies
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2054-7110
Online-ISSN: 2054-7129
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 2/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 2/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 3/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 3/9
 • Issue No. 1/10
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Göç Dergisi (Migration Journal) is a Turkish language international peer reviewed journal publishing research on migration, human mobility and related topics. The journal publishes papers from all disciplinary areas of Social Sciences and Humanities including law, literature, public health, and business and management.

Göç Dergisi (GD) uluslararası, hakemli göç araştırmaları alanında uzman bir süreli yayındır. Göç Dergisi insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir. Göç Dergisi sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Göç Dergisi yeni, özgün ve yayınlanmamış bilimsel çalışmaları yayınlamaktadır. Bu bağlamda akademisyen, uygulayıcı ve politika üreticilerin katkılarını özellikle davet ediyoruz.

Göç Dergisi'nde insan hareketlililğinin ekonomik, toplumsal, coğrafi, kültürel, psikolojik, tarihsel, hukuki ve sağlık ile ilgili yönleri üzerine niteliksel, niceliksel veya karma yöntemleri kullanan özgün araştırmalar, kavramsal tartışmalar ve eleştiriler yayınlanmaktadır.