Kielce Theological Studies Cover Image

Kieleckie Studia Teologiczne
Kielce Theological Studies

Publishing House: Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach
Subject(s): Philosophy, Literary Texts, Theology and Religion, Canon Law / Church Law
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 1730-072X
Status: Active

 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 12
 • Issue No. 13
 • Issue No. 14
 • Issue No. 15
 • Issue No. 16
 • Issue No. 17
 • Issue No. 18
 • Issue No. 19
 • Issue No. 20
 • Issue No. 21
 • Issue No. 22
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Editorial board

redaktor naczelny: ks. dr Paweł Borto (KUL – WSD Kielce)

zastępca redaktora: ks. dr Tomasz Siemieniec (KUL – WSD Kielce)

sekretarz: ks. dr Adam Wilczyński (WSD Kielce)

Członkowie redakcji:

dr Jarosław Czerkawski (KUL – WSD Kielce)
dr Rafał Dudała (WSD Kielce)
dr Miłosz Hołda (WSD Kielce)
dr Władysław Sowa (WSD Kielce)
dr Paweł Tambor (WSD Kielce)

redaktor językowy: Joanna Pisiewicz

Rada Naukowa:

prof. dr hab., dr h. c. Stanisław Czerwik (emeryt. prof. UPJPII w Krakowie i WSD w Kielcach)
prof. Flavio Felice (Papieski Uniwersytet na Lateranie)
dr hab. Stanisław Hałas (prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
prof. Janusz Ihnatowicz (emeryt. prof. Uniwersytetu św. Tomasza – Houston USA)
dr hab. Witold Janocha (KUL)
dr hab., prof. UKSW Roman Kuligowski (UKSW Warszawa)
dr hab. Piotr Łabuda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
dr hab. Julisław Łukomski (emeryt. prof. AŚ w Kielcach i WSD w Kielcach)
dr hab., prof. UKSW Kazimierz Misiaszek (UKSW Warszawa)
prof. Rocco Pezzimenti (Libera Università Maria Ss. Assunta w Rzymie)
dr hab. Mieczysław w Rusiecki (emeryt. prof. UJK w Kielcach i WSD w Kielcach)
dr hab. Halina Wrońska, prof. KUL (KUL Lublin)