Studia Socialia Cracoviensia Cover Image

Studia Socialia Cracoviensia
Studia Socialia Cracoviensia

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Subject(s): Social Sciences, Theology and Religion
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2080-6604
Online-ISSN: 2391-6710
Status: Ceased Publication

 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Issue No. 1 (6)/4
 • Issue No. 2 (7)/4
 • Issue No. 1 (8)/5
 • Issue No. 2 (9)/5
 • Issue No. 1 (10)/6
 • Issue No. 2 (11)/6
 • Issue No. 1 (12)/7
 • Issue No. 2 (13)/7
 • Issue No. 1 (14)/8
 • Issue No. 2 (15)/8
 • Issue No. 1 (16)/9
 • Issue No. 2 (17)/9
 • Issue No. 1 (18)/10
 • Issue No. 2 (19)/10
 • Issue No. 1(20)/11
 • Issue No. 2(21)/11
 • Issue No. 1(22)/12
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Studia Socialia Cracoviensia to czasopismo naukowe wydawane przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pismo stanowi forum prezentacji i promocji badań naukowych z obszaru problematyki rodziny, społeczeństwa, mediów, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kultury i edukacji medialnej, wychowania i edukacji prorodzinnej, moralności i etyki społecznej, polityki społecznej i rodzinnej, problematyki transformacji społeczno-kulturowych i rozwoju cywilizacyjnego, oraz recepcji społecznego nauczania Jana Pawła II.

Pismo otwarte jest na twórczy dialog międzydyscyplinarny z bogactwem współczesnej myśli społecznej. Jest ono forum i areopagiem wymiany myśli w duchu prymatu osób nad rzeczami, prymatu etyki nad techniką i polityką oraz prymatu tego, co trwałe i wieczne, nad tym, co kruche i przemijające. Łamy czasopisma są otwarte dla wszystkich, szczególnie młodych badaczy, którym ten duch troski o człowieka i społeczność jest bliski. Studia Socialia Cracoviensia wydawane w trybie półrocznym zawierają cztery części: pierwsza część obejmuje rozprawy tematyczne numeru, druga część zawiera opracowania i rozprawy badawcze zgodne z ogólną tematyką pisma, trzecia część prezentuje oceny, recenzje i sprawozdania oraz końcowa część, dokumentacyjno-informacyjna, zawiera materiały bibliograficzne, informacyjne, promocyjne oraz dokumentacyjne projektów i działań badawczych, dydaktycznych i popularyzatorskich w obszarze zainteresowania badawczego pisma.